เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพถ่าย : @prasit_suaysang